საზოგადოება
10.10.2019 14:19
საბაკალავრო პროგრამები 3 წლამდე, სამაგისტრო კი 1 წლამდე მცირედება

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის და მაგისტრატურის პროგრამის შემუშავების წესი დამტკიცდა.

აღნიშნული ცვლილების მიხედვით ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა უნდა მოიცავს არანაკლებ 180 კრედიტს, ხოლო მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის არანაკლებ 60 კრედიტს.

ცვლილება ყველა საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამაზე არ გავრცელდება. ასევე უცნობია საგანმანათლებლო პროგრამების შემცირებასთან დაკავშირებით ზუსტი გადაწყვეტილება როდის იქნება მიღებული.

 
კვირის ამბები