საზოგადოება
19.05.2020 14:43
გორის მომსახურების სააგენტოს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის ჩასაბარებლად ახალი სივრცე ემატება

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გორის მომსახურების სააგენტოს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის ჩასაბარებლად ახალი სივრცე ემატება.

მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთით, ფერდობზე, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა ამჟამად მიმდინარეობს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი, სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მსურველებს გამოცდის ჩაბარება ახალ სივრცეში მოუწევთ.

საქართველოს პარ­ლა­მენ­ტმა „საგ­ზაო მოძ­რა­ო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონ­ში შე­სა­ტანი ცვლი­ლე­ბები თებერვალში გა­ნი­ხი­ლა. აღნიშნული კა­ნო­ნი მარ­თვის მოწ­მო­ბის გამოცდის პრაქ­ტი­კუ­ლი ნა­წი­ლის ორ ეტა­პად გა­ყო­ფას გუ­ლის­ხმობს.

ცვლი­ლე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით, გა­მოც­დის პირ­ვე­ლი ეტა­პი (სპე­ცი­ა­ლუ­რი მა­ნევ­რე­ბი) ისევ და­ხუ­რულ სა­გა­მოც­დო მო­ე­დან­ზე ჩა­ტარ­დე­ბა, მისი წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ბა­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში კი, მე­ო­რე ეტა­პი რე­ა­ლუ­რი საგ­ზაო მოძ­რა­ო­ბის პი­რო­ბებ­ში – წი­ნას­წარ შერ­ჩე­ულ და ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის მიერ დამ­ტკი­ცე­ბულ მარ­შრუ­ტებ­ზე მოძრაობას ითვალისწინებს.
(იხილეთ ფოტოგალერეა)

 

კვირის ამბები