საზოგადოება
10.09.2020 08:31
დღეიდან მოქმედი აკრძალვით, ქორწილის, დაბადების დღის, ქელეხის და სხვა სოციალური ღონისძიების მონაწილეთა რაოდენობა მაქსიმუმ 10 ადამიანით განისაზღვრება

ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით, უწყებათასორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად, საქართველოში დღეიდან ამოქმედდა აკრძალვა, რომლის საფუძველზეც ქორწილზე დამსწრე პირთა რაოდენობა 10 ადამიანს არ უნდა აღემატებოდეს. რაც შეეხება ქორწინების, როგორც აქტის გაფორმებას, ნებადართულია და შეზღუდვა მხოლოდ ღონისძიების აღნიშვნასთან დაკავშირებულ ნაწილს შეეხება.

აკრძალვა ეხება სხვა საზოგადოებრივ ღონისძიებებსაც, შესაბამისად, მაქსიმუმ 10 ადამიანით განისაზღვრება დაბადების დღის, ქელეხის და სხვა სოციალური ღონისძიების მონაწილეთა რაოდენობაც.

აღნიშნული აკრძალვის დამრღვევ პირთა მიმართ განხორციელდება საჯარიმო სანქციები.

 

კვირის ამბები