საზოგადოება
14.09.2023 13:37
რა სოციალურ სერვისებს სთავაზობს გორის მერია მოსახლეობას საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

გორის მუნიციპალიტეტის მერია, მოსახლეობას სოციალურ სერვისებს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობითაც სთავაზობს.

მიმდინარე წელს, მერიის თანადაფინანსებით 13 ორგანიზაციის 18 პროექტი განხორციელდა, რის შედეგადაც, სხვადასხვა სახის მომსახურება 2000-ზე მეტ ბენეფიციარს გაეწია.

რაც შეეხება კონკრეტული პროგრამების და განმახორციელებელი ორგანიზაციების ჩამონათვალს, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ,  2023 წელს, შემდეგი პროექტები დააფინანსა:

„შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურების უზრუნველყოფის პროექტი“ - პარტნიორი ორგანიზაციაა „კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი“.

ბენეფიციარი - 25 შშმ ბავშვი.

მიზანი - ცენტრის ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაცია და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

პროექტი „ხანდაზმულთა შინმოვლა გორსა და მის მიმდებარე სოფლებში“ - პარტნიორი ორგანიზაციაა  „საქართველოს სამარიტელთა კავშირი“.

ბენეფიციარი  - 90-მდე მოხუცი.

მიზანი - გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და გადაადგილებაშეზღუდული მოხუცების საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

პროექტი „ხანდაზმულთა ხიბლი“ - პარტნიორი ორგანიზაცია ა სკრის სათემო ასოციაცია „ბეთლემი“.

ბენეფიციარი - 20-მდე მოხუცი

მიზანი - მზრუნველობას მოკლებული მარტოხელა მოხუცების საზოგადოებაში ინტეგრირება და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო მომსახურებით უზრუნველყოფა;

პროექტი „ფერადი დღიურები“  - პარტნიორი ორგანიზაცია - სკრის სათემო ასოციაცია „ბეთლემი“.

ბენეფიციარი - 20 - მდე ბავშვი.

მიზანი - სოციალურად დაუცველი შშმ  და დევნილი მოზარდების საზაფხულო ბანაკში დასვენება.

პროექტი „რეკრეაცია ბავშვებისთვის“ - პარტნიორი ორგანიზაცია - ,,საზოგადოება ბილიკი“

ბენეფიციარი - 40-მდე ბავშვი.

მიზანი - სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-დან 18 წლამდე ასაკის შვილებისთვის (საოჯახო სახლის აღსაზრდელები) საზაფხულო ბანაკში დასვენება;

პროექტი „თანადგომა“ - პარტნიორი ორგანიზაციაა „საზოგადოება ბილიკი“.

ბენეფიციარი - 60 მოქალაქე.

მიზანი - დღის ცენტრის 6-დან 60 წლამდე ბენეფიციარების საკვებით და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

პროექტი „შინმოვლის განვითარება საქართველოში“ - პარტნიორი ორგანიზაციაა საქველმოქმედო ფონდი „საქართველოს კარიტასი“.

ბენეფიციარი - 200-მდე მოქალაქე

მიზანი - სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეებისა და შშმ პირების შინმოვლის სერვისებით უზრუნველყოფა;

პროექტი „საქმიანობათა ცენტრში გორში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისთვის“ - პარტნიორი ორგანიზაციაა „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება“.

ბენეფიციარი - 1000 -მდე მოქალაქე.

მიზანი - გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა;

პროექტი „ღირსეული სიბერე“ - პარტნიორი ორგანიზაციაა ასოციაცია „თანხმობა“.

ბენეფიციარი - 100-მდე ხანდაზმული.

მიზანი - გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილი, სოციალურად დაუცველი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ხანდაზმულების რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია;

პროექტი სარეაბილიტაციო კურსი შშმ ბავშვებისთვის - პარტნიორი ორგანიზაციაა „კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი“.

ბენეფიციარი - 25-მდე შშმ პირი

მიზანი - შშმ პირების (ბავშვების) სარეაბილიტაციო კურსით უზრუნველყოფა საზღვაო  კურორტზე;

პროექტი სარეაბილიტაციო კურსი ვეტერანებისთვის - პარტნიორი ორგანიზაციაა ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანების დასაქმებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის ცენტრი.

ბენეფიციარი - 20-მდე შშმ პირი.

მიზანი - შშმ პირების სარეაბილიტაციო კურსით უზრუნველყოფა საზღვაო კურორტზე;

პროექტი „ხელი-ხელს“ - პარტნიორი ორგანიზაციაა „საზოგადოება ბილიკი“.

ბენეფიციარი - 105 ბავშვი.

მიზანი - განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების საჭირო უნარების განვითარების ხელშეწყობა;

პროექტი „საკვების მიწოდების სერვისი გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთათვის“ - პარტნიორი ორგანიზაციაა „საქართველოს სამარიტელთა კავშირი“.

ბენეფიციარი  - 20 მოქალაქე.

მიზანი - სოციალურად დაუცველი და გადაადგილება შეზღუდული მოქალაქეების სადილით უზრუნველყოფა;

პროექტი უკიდურესად გაჭირვებული მოხუცების თავშესაფრით უზრუნველყოფა -

პარტნიორი ორგანიზაციაა  ა(ა)იპ „შენი თბილი კერა“.

კვირის ამბები