საზოგადოება
16.08.2022 14:10
გორის №7 საჯარო სკოლის ადმინისტრაცია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტს ეძებს

გორის №7 საჯარო სკოლაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტის ვაკანსიაა.

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებ.გვერდზე გამოქვეყნებული ვაკანსიის პირობების მიხედვით, აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: ჰქონდეს უმაღლესი განათლება მასწავლებლობის უფლებით; სასურველია ჰქონდეს მუშაობის, მოხალისეობის ან სტაჟირების გამოცდილება (არსებობის შემთხვევაში წარმოადგინოს სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი); სასურველია ჰქონდეს გავლილი ტრენინგ-კურსები ინკლუზიური განათლების საკითხებზე; ფლობდეს ინფორმაციას შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების კანონზომიერებების და დარღვევების შესახებ. ჰქონდეს მინიმალური კომპეტენცია ასისტირების სტრატეგიების და ქცევის მართვის საკითხებზე.

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: პირადობის მოწმობის ასლი; განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; შესაბამისი სერტიფიკატის ასლი (არსებობისას); სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია (არსებობისას).

რაც შეეხება პირობებს, აღნიშნული ვაკანსია კვირაში 30 საათიან სამუშაო გრაფიკს გულისხმობს, ანაზღაურება კი, 320 ლარი გახლავთ.

ცნობისთვის, კონკურსი ტარდება 2 ეტაპად - პირველ ეტაპზე შერჩევა მოხდება წარდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, მეორე ეტაპზე კი, ჩატარდება გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს არსებულ ვაკანსიაზე გამოხმაურების ვადა 2 სექტემბერს ეწურებათ.

კვირის ამბები